L’Arqueología a Premià

Espai entorn de l’arquelogia de Premià, períodes Ibèric i Romà (Jaciment Romà de Can Ferrerons

Es mostren objectes procedents de les excavacions que s’han anat realitzant en els darrers quaranta anys, des del Museu de Premià de Mar. A través d’aquestes peces, s’explica com vivien aquells antics pobladors de la vall de Premià. El jaciment estrella de la mostra és Can Ferrerons, les restes del qual són les més importants i singulars de Premià i unes de les mes valuoses de tot el país.

L’exposició mostra mil anys de la història més antiga de Premià, des de l’època ibèrica fins a l’antiguitat tardana. El poblament de la vall de Premià, en el període ibèric estava replegat al poblat emmurallat del turó de la Cadira del Bisbe. Amb l’arribada dels romans, el poblament es dispersa per tota la vall i amb la bonança econòmica que proporciona, les àrees de la plana de davant del mar es converteixen en les mes pròsperes, i poblades per les vil•les més riques. Aquesta situació s’inverteix a partir de la crisi del segle III i amb la tardoantiguitat es dona pas a l’alta Edat Mitjana, amb un nou replegament de la població cap a la part alta de la vall.

Exposició permanent

L’exposició permanent dedica especial atenció a la història de la tècnica, la química i l’art de l’estampació manual, com també la industrialització del procés d’estampació. Les robes de cotó pintades que arribaven de l’Índia els segles XVII i XVIII,  van representar un canvi radical en els costums del vestir, per la introducció del cotó a Europa i per les noves decoracions sobre teixit. En el segle XVIII, Catalunya, i molt especialment Barcelona, van ser destacades protagonistes  en aquest procés d’inici de la indianeria europea.

Paviment d’Europa on trobem els centres productors de teles estampades “indianes” de finals del segle XVIII i vista del grup escultòric “Indianes despullades” de l’artista Mariaelena Roqué

Des del 2004 l’exposició permanent es va completant per fases seguint el projecte museogràfic.  Alguns dels àmbits tractats en els diferents espais de l’exposició són: l’estampació manual d’indianes, l’aventura del comerç amb l’Orient: el cotó, el blanqueig del teixit, la química del color, el gravat per a l’estampació fins al segle XIX. Enguany, el 22 de novembre de 2009, s’ha inaugurat la secció dedicada a l’estampació a la lionesa, tècnica encara vigent i molt vinculada durant gran part del segle XX al treball tècnic i artístic de nombrosos professionals dibuixants i gravadors del Maresme i sobretot especialment de Premià de Mar.

Projecció de la pel·lícula sobre Les diferents seccions de la fàbrica d’estampats a la lionesa (s.XX)

La España Industrial de Barcelona (1904) i entrada a la fàbrica

Secció La fàbrica, gravat de motlles de lionesa, la insoladora (s.XX)

Secció La fàbrica, taula d'estampar automàtica i carro manual (s.XX)

Visites comentades

Visita guiada a grup escolar a l'exposició permanent sala "Introducció a les indianes".

Visita guiada a grup escolar sala "L'estampació al bac".